BIEŻĄCY ROCZNIK 2013

 • 25 (302)
 • 26 (304)

  POPRZEDNIE ROCZNIKI

 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis

  Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

  Na łamach czasopisma Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica zamieszczane są oryginalne prace naukowe, prace przeglądowe oraz naukowe materiały konferencyjne nigdzie dotąd niepublikowane.
  Preferowane są prace w języku angielskim.

  Publikujemy tutaj prace w zakresie produkcji zwierzęcej i dziedzin pokrewnych, w tym: hodowli
  i genetyki, fizjologii zwierząt, wzrostu i rozwoju, laktacji i reprodukcji, technologii w hodowli zwierząt hodowlanych, zdrowia zwierząt, oceny pasz i żywienia, bioaktywnych składników żywienia, ochrony
  i leczenia zwierząt, zachowania, adaptacji, wpływu gospodarki i środowiska na zdrowie zwierząt, jakości i wydajności produktów, składu produktów (mleko, mięso i jaja) oraz strategii zarządzania gospodarstwem rolnym, a także badania dotyczące zwierząt wolno żyjących w środowisku naturalnym.

  Rada Naukowa zwraca szczególną uwagę na etyczne aspekty badań nad zwierzętami.
  Dlatego przypominamy Autorom o obowiązku złożenia oświadczenia, uwierzytelniającego, że zwierzęta wykorzystywane w badaniach były traktowane zgodnie z powszechnymi zasadami oraz że właściwa Komisja Etyczna wydała odpowiednie zezwolenie przed rozpoczęciem doświadczeniem.

  Redakcja serii:

  Zootechnica

  tel. 91 449 68 02
  mail: redakcja.zootechnica@gmail.com
  ul. Doktora Judyma 10
  71-466 Szczecin

  Wydawca:

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  al. Piastów 17
  70-310 Szczecin