BIEŻĄCY ROCZNIK 2013

 • 25 (302)
 • 26 (304)

  POPRZEDNIE ROCZNIKI

 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis

  Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

  Redaktor Naukowy

  Ewa Czerniawska-Piątkowska

  Rada Naukowa

  Zootechnica

  Wiesław Deptuła (Szczecin), Zdzisław Dobrzański (Wrocław), Andrzej Gugołek (Olsztyn),
  Julian Kluczek (Bydgoszcz), Piotr Nowakowski (Wrocław), Peter Sanftleben (Niemcy),
  Anke Römer (Niemcy), Stanisław Winnicki (Poznań), Wojciech Zawadzki (Wrocław)

  Redaktor Statystyczny

  Sławomir Stankowski

  Redaktor Językowy

  Krystyna Kaźmierowska

  Redakcja serii:

  Zootechnica

  tel. 91 449 68 02
  mail: redakcja.zootechnica@gmail.com
  ul. Doktora Judyma 10
  71-466 Szczecin

  Wydawca:

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  al. Piastów 17
  70-310 Szczecin