BIEŻĄCY ROCZNIK 2013

 • 25 (302)
 • 26 (304)

  POPRZEDNIE ROCZNIKI

 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis

  Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

  Redaktor Naukowy

  Stefan Stojałowski

  Redaktorzy Tematyczni

  Agricultura

  Stefan Stojałowski

  Alimentaria

  Małgorzata Jasińska

  Piscaria

  Rajmund Trzebiatowski

  Zootechnica

  Ewa Czerniawska-Piątkowska

  Rada Naukowa

  Agricultura

  Stanisław Dzienia (Szczecin), Tadeusz Filipek (Lublin), Theodor Fock (Niemcy),
  Edward Krzywy (Szczecin), Jan Kucharski (Olsztyn), Robert Maciorowski (Skierniewice),
  Henryk Piaścik (Słupsk), Grzegorz Skrzypczak (Poznań), Igor Widflush (Białoruś),
  Janusz Wiśniewski (Lublin)

  Alimentaria

  Włodzimierz Dolata (Poznań), Mirosław Fik (Krakow), Edward Kołakowski (Szczecin),
  Jan Pokorny (Czechy), Zdzisław E. Sikorski (Gdańsk), Stefan Smoczyński (Olsztyn),
  Karl Steffens (Niemcy), Piotr Szefer (Gdańsk)

  Piscaria

  Ryszard Bartel (Olsztyn), Konstanty Lossow (Olsztyn), Antonina Sopińska (Lublin),
  Aleksander Radwan (Lublin), Aleksander Winnicki (Szczecin), Andrzej Witkowski (Wrocław)

  Zootechnica

  Wiesław Deptuła (Szczecin), Zdzisław Dobrzański (Wrocław), Andrzej Gugołek (Olsztyn),
  Julian Kluczek (Bydgoszcz), Piotr Nowakowski (Wrocław), Peter Sanftleben (Niemcy),
  Anke Römer (Niemcy), Stanisław Winnicki (Poznań), Wojciech Zawadzki (Wrocław)

  Redaktor Statystyczny

  Sławomir Stankowski

  Redaktor Językowy

  Krystyna Kaźmierowska

  Redakcja serii:

  Agricultura, Alimentaria, Piscaria

  tel. 91 449 64 04
  mail: fputs@zut.edu.pl
  ul. Słowackiego 17
  71-434 Szczecin

  Redakcja serii:

  Zootechnica

  tel. 91 449 68 02
  mail: redakcja.zootechnica@gmail.com
  ul. Doktora Judyma 10
  71-466 Szczecin

  Wydawca:

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  al. Piastów 17
  70-310 Szczecin