BIEŻĄCY ROCZNIK 2013

 • 25 (302)
 • 26 (304)

  POPRZEDNIE ROCZNIKI

 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis

  Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

  Cel i zakres publikowanych oryginalnych prac naukowych

   Do publikacji przyjmujemy artykuły z następujących obszarów badawczych:
  • – produkcja zwierzęca i dziedziny pokrewne,
  • w tym:
  • – hodowli i genetyki,
  • – fizjologii zwierząt,
  • – wzrostu i rozwoju,
  • – laktacji i reprodukcji,
  • – technologii w hodowli zwierząt hodowlanych,
  • – zdrowia zwierząt,
  • – oceny pasz i żywienia,
  • – bioaktywnych składników żywienia,
  • – ochrony i leczenia zwierząt,
  • – zachowania i adaptacji,
  • – wpływu gospodarki i środowiska na zdrowie zwierząt,
  • – jakości i wydajności produktów,
  • – składu produktów (mleko, mięso i jaja)
  • oraz
  • – strategii zarządzania gospodarstwem rolnym,
  • – badania dotyczące zwierząt wolno żyjących w środowisku naturalnym.

  Redakcja serii:

  Zootechnica

  tel. 91 449 68 02
  mail: redakcja.zootechnica@gmail.com
  ul. Doktora Judyma 10
  71-466 Szczecin

  Wydawca:

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  al. Piastów 17
  70-310 Szczecin