BIEŻĄCY ROCZNIK 2013

 • 25 (302)
 • 26 (304)

  POPRZEDNIE ROCZNIKI

 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • Spis treści

  25 (302) 2013

  Wanda Bacieczko, Mariola Czajka

  Interesujące stanowisko listery jajowatej Listera ovata (L.) R. Br. (Orchidaceae) w pobliżu Jeziora Łazienkowskiego w Człuchowie (województwo pomorskie)

  Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., seria Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 25 (302), 5–8.

  Piotr Chełpiński, Anton Yordanov, Agnieszka Dobrowolska, Rafał Rozwarski, Ireneusz Ochmian

  Jakość owoców pięciu odmian Persymony (Diospyros kaki)

  Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., seria Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 25 (302), 9–16.

  Marzena Gibczyńska, Sławomir Stankowski, Jacek Mazur, Leokadia Lewandowska

  Badanie zawartości kadmu oraz odczynu w podłożach wykonanych z popiołów fluidalnych lub gleby
  w połączeniu z osadami ściekowymi, słomą i preparatem (EM-1)

  Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., seria Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 25 (302), 17–24.

  • Pełny tekst
  • |

   Marzena Gibczyńska,
   Sławomir Stankowski, Jacek Mazur, Leokadia Lewandowska

   The aim of the three-year research project was to assess the impact of digested sewage sludge, wheat straw and EM-1 preparation on changes of the cadmium content and pH in the media made on the basis of soil and ash. Effective microorganisms preparation (EM-1) and ceramic powder EM-X, provided by the Greenland Company, were used as activators of biochemical processes. Festulolium braunii (Felopa cultivar) was grown in a pots. The acidification of the media consist of soil or ash and sewage sludge, wheat straw and EM-1 microbiological preparation has been obtained after three years. No effect of added components on changes of the cadmium content in the media based on soil and fluidal ash from coal has been found. Cadmium content in the investigated fluidal ash from coal and sewage sludge was not a limiting factor for their use as fertilizer and for land reclamation purposes.

  Andrzej Greinert, Michał Drab

  Efekty glebotwórcze rekultywacji leśnej terenów pogórniczych w okolicy Łęknicy

  Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., seria Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 25 (302), 25–34.

  • Pełny tekst
  • |

   Andrzej GREINERT, Michał DRAB

   Forest reclamation of the soil-less land, connected with opencast lignite mining brings effects exemplified many years after activities carried out during the technical and biological phases. The paper describes the post-mining areas characteristics located near Łęknica in western Poland, covered with Miocene sands, reclaimed in the forest direction, 20 years after the reclamation works. Within its framework, after leveling of the pit heaps plateau and the excavation bottom, slopes surface shaping, neutralization of the ground and start fertilizing, the additional fertilizing differentiating experimental plots of two objects has been done. After the 20 years of soil formation in profiles the following horizons have been observed (of thickness): O (2–3 cm), A (less than 1 cm) and Cg (5–10 cm) covering the morphologically and chemically modified C1 horizon (10–30 cm), and the unchanged C2 horizon. There have been noted a tendency to re-acidification of the neutralized soil (to pHKCl 3.5–5.0), and differentiation of the soil surface layers chemistry, to the greatest extent related to the litter level forming. The direction of ground development indicates the possibility of appearance in the coming years a symptoms of the podzolisation process.

  Andrzej Greinert, Michał Drab

  Zawartość miedzi i cynku w rekultywowanych gruntach pokopalnianych rejonu Łęknicy

  Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., seria Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 25 (302), 35–44.

  Dominika Guzek, Dominika Głąbska, Jacek Pietras, Paweł Plewa, Agnieszka Wierzbicka

  Analiza zależności między poziomem marmurkowatości i zawartością tkanki łącznej w antrykocie
  a klasyfikacją umięśnienia i stopniem otłuszczenia tusz wołowych

  Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., seria Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 25 (302), 45–50.

  Jolanta Jankowska

  Wpływ metod zwalczania mniszka pospolitego (Taraxacum officinale) na względną jakość pokarmową siana łąkowego

  Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., seria Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 25 (302), 51–58.

  Magdalena Klera, Wanda Bacieczko

  Specyfika flory infrastruktury tramwajowej Szczecina jako przejaw skrajnej synantropizacji siedliska

  Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., seria Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 25 (302), 59–94.

  Ignacy Kutyna, Ewelina Berkowska, Elżbieta Młynkowiak

  Struktura geograficzno-historyczna flor zróżnicowanych biotopów oraz wybrane wskaźniki antropogeniczne

  Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., seria Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 25 (302), 95–112.

  Krzysztof Siemianowski, Jerzy Szpendowski, Krzysztof Bohdziewicz, Piotr Kołakowski, Katarzyna Pawlikowska, Joanna Żylińska, Jacek Karol Bardowski

  Wpływ zawartości suchej masy w mleku na skład oraz cechy sensoryczne twarogu kwasowego

  Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., seria Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 25 (302), 113–124.

  Jacek Sosnowski, Kazimierz Jankowski

  Wartość RFV Festulolium braunii uprawianej w mieszance z koniczyną łąkową na tle zróżnicowanego nawożenia azotem

  Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., seria Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 25 (302), 125–132.

  Redakcja serii:

  Agricultura, Alimentaria, Piscaria

  tel. 91 449 64 04
  mail: fputs@zut.edu.pl
  ul. Słowackiego 17
  71-434 Szczecin

  Redakcja serii:

  Zootechnica

  tel. 91 449 68 02
  mail: redakcja.zootechnica@gmail.com
  ul. Doktora Judyma 10
  71-466 Szczecin

  Wydawca:

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  al. Piastów 17
  70-310 Szczecin