BIEŻĄCY ROCZNIK 2013

 • 25 (302)
 • 26 (304)

  POPRZEDNIE ROCZNIKI

 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis

  Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica

  Na łamach czasopisma Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica zamieszczane są oryginalne prace naukowe, prace przeglądowe oraz naukowe materiały konferencyjne w formie zeszytów monotematycznych, nigdzie dotąd niepublikowane. Prace drukowane są w języku angielskim lub polskim. Preferowane są prace w języku angielskim.

  Na łamach czasopisma Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica zamieszczane są oryginalne prace naukowe, prace przeglądowe oraz naukowe materiały konferencyjne w formie zeszytów monotematycznych, nigdzie dotąd niepublikowane. Prace drukowane są w języku angielskim lub polskim. Preferowane są prace w języku angielskim.

  Na łamach czasopisma Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica zamieszczane są oryginalne prace naukowe, prace przeglądowe oraz naukowe materiały konferencyjne w formie zeszytów monotematycznych, nigdzie dotąd niepublikowane. Prace drukowane są w języku angielskim lub polskim. Preferowane są prace w języku angielskim.

  Redakcja serii:

  Agricultura, Alimentaria, Piscaria

  tel. 91 449 64 04
  mail: fputs@zut.edu.pl
  ul. Słowackiego 17
  71-434 Szczecin

  Redakcja serii:

  Zootechnica

  tel. 91 449 68 02
  mail: redakcja.zootechnica@gmail.com
  ul. Doktora Judyma 10
  71-466 Szczecin

  Wydawca:

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  al. Piastów 17
  70-310 Szczecin